slide image slide image slide image slide image
Quy trình

Thành phẩm

Ngày Đăng : 13/07/2017 - 1:27 PM

Sau khi trải qua giai đoạn thuộc da, thì sản phẩm tạo ra là những tấm da chất lượng có thể dùng để làm ra các phẩm, Ví , Túi xách, Thắt Lưng,...Các tin khác

chúng tôi luôn đặt uy tín của công ty lên hàng đầu để phục vụ quý khách
chúng tôi luôn đặt uy tín của công ty lên hàng đầu để phục vụ quý khách
chúng tôi luôn đặt uy tín của công ty lên hàng đầu để phục vụ quý khách
chúng tôi luôn đặt uy tín của công ty lên hàng đầu để phục vụ quý khách